Actueel Voortgang van de examens

Voortgang van de examens

Geachte ouders, beste leerlingen,

Gisteravond, maandag 23 maart, heeft het kabinet in een persconferentie duidelijk gemaakt dat alle maatregelen ter verspreiding van het corona-virus aangescherpt werden. Alle samenkomsten in openbare gebouwen zijn  tot 1 juni niet meer toegestaan.

Vandaag heeft de minister van Onderwijs zijn besluit bekend gemaakt:

  • Alle centrale examens en praktische examens voor het vmbo zijn geschrapt en worden dit schooljaar niet afgenomen.
  • Alle schoolexamens moeten in juni zijn afgerond.
  • Schoolexamens worden zoveel mogelijk op afstand afgenomen.  
  • Op basis van de (aangepaste) afronding van de schoolexamens zal aan de examenleerlingen het diploma worden verstrekt.
  • Er komt een zak/slaagregeling met mogelijkheid tot herkansing.

Dit besluit betekent dat alle schoolexamentoetsen deze week worden uitgesteld.  Vanaf maandag 30 maart worden per locatie schoolexamentoetsen afgenomen. Vanuit de locatie wordt u daarover nader geïnformeerd.

Ik betreur in hoge mate de onzekerheid en onduidelijkheid die dit alles te weeg brengt bij onze leerlingen en bij u ouders. Ook wij hadden dit natuurlijk graag anders gezien. Maar er is nu wel duidelijkheid.

Ik wens u en alle leerlingen  veel sterkte in de komende periode. Doe verstandige dingen en let op elkaar!

Mede namens alle schoolleidingen,
Marcel Klaverkamp, bestuurder Dr. Nassau College