Actueel Techniek Doen! Scholen in Assen laten kinderen kennismaken met techniek

Techniek Doen! Scholen in Assen laten kinderen kennismaken met techniek

In augustus kopte het CBS dat er sprake is van een groeiend tekort aan personeel. Vooral in technische beroepen is het voor organisaties lastig om voldoende vakkundig personeel te vinden. Ondanks jarenlang lopende campagnes kiezen nog te weinig scholieren voor een technische opleiding. Vier schoolbesturen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Assen bundelen de krachten om leerlingen een duidelijker beeld te geven van een toekomst in de techniek.

Onder het motto Techniek Doen! laten de Asser scholen van Plateau Kindcentra Assen, CKC Drenthe, CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College zien dat leren en werken in de techniek leuk en relevant is. Basisschoolleerlingen uit groep 7 in Assen maken in een techniekworkshop van een dagdeel kennis met techniek onder leiding van docenten van CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College. Van de 800 groep 7 leerlingen in Assen zijn 650 leerlingen aangemeld. De workshops worden mogelijk gemaakt door het Onderwijspact Assen, een samenwerking tussen onderwijs en ondernemend Assen en vinden plaats in de periode van oktober 2018 tot mei 2019. Het initiatief mag rekenen op de steun van de gemeente Assen. Wethouder Harmke Vlieg brengt op 14 december een bezoek aan een van de techniekworkshops.

Technische bedrijven hebben dringend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Er is sprake van een oplopend tekort aan technisch geschoolde medewerkers die wordt veroorzaakt door een sterke vergrijzing in de sector. Zo’n 60% van de werknemers in de technische beroepen is tussen de 40 en 65 jaar oud en slechts 8% van de medewerkers in de sector is jonger dan 30. De beperkte toetreding van jongeren tot de sector heeft te maken met een ongewenst imago. Techniek wordt enerzijds ervaren als moeilijk en anderzijds meer voor jongens dan voor meisjes. Hierdoor blijft een groot arbeidspotentieel onbenut.

Bron beeldmateriaal: Adobe Stock