Actueel Technasiumleerlingen Norg bouwen met Roderveld IV aan de toekomst

Technasiumleerlingen Norg bouwen met Roderveld IV aan de toekomst

Leerlingen van het Dr. Nassau College Norg die de Technasiumopleiding volgen, werken voortdurend aan projecten in opdracht van bedrijven en organisaties. Zo zijn de klassen 1a en 1b vanaf november druk in de weer geweest met het maken van ontwerpen voor de wijk Roderveld IV in Roden. Over een aantal weken zullen de resultaten van hun denkwerk aan opdrachtgever Gemeente Noordenveld gepresenteerd worden tijdens de slotbijeenkomst van het project in de raadszaal van Roden. Hoe de ontwikkelde bouwplannen er precies uitzien, zal dan pas duidelijk worden, maar nu is al één ding zeker: de wijk zal volledig ingedeeld zijn naar de eisen en trends zoals jongeren die voor zich zien. En dat is precies wat de gemeente met het verstrekken van deze opdracht voor ogen had.

Half november bracht projectleider gebiedsontwikkeling Stephan Lap van Gemeente Noordenveld een bezoek aan de klassen. Hij legde aan de hand van een presentatie uit hoe de werkwijze is bij de indeling van een nieuwe wijk en welke eisen ervoor gelden. De volgende stap in het Technasiumproject ”Ontwerp de wijk Roderveld IV” was een bezoek aan de locatie van de wijk in aanbouw. Ondanks de regen en storm van de nacht ervoor kon de stedenbouwkundige, de heer Hendrik de Wit, de leerlingen toch een rondleiding geven. Hij toonde onder andere een van de opvallendste eisen voor het ontwerp: het rekening houden met de op de locatie aanwezige pingo. Een pingo is een ondergrondse ijskegel uit het verre verleden, die nu als een kuil in de grond is overgebleven en dus landschappelijke waarde heeft. Gewapend met deze en allerlei overige informatie over afwatering, groenvoorziening, verschil in woningtypen en hoogteverschillen konden de ontwerpers in spe beginnen met hun ontwikkelingsplannen waarvan binnenkort de resultaten dus gepresenteerd zullen worden.

De Technasiumopleiding is een richting binnen havo en vwo waarin leerlingen naast het reguliere lesprogramma als extra vak ‘Onderzoek en Ontwerpen’ krijgen. In dit extra vak wordt aandacht besteed aan de bèta- en technische vakken én leerlingen steken in praktijkprojecten de handen uit de mouwen. In samenwerking met opdrachtgevers bedenken ze oplossingen voor vragen uit de praktijk en werken deze uit in eindproducten als prototypes, maquettes of film. Leerlingen ervaren op deze manier hoe het is om samen met een opdrachtgever aan het werk te zijn en raken getraind in vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, informatie verzamelen en werkprocessen overzien. Zo doen ze dus kennis en vaardigheden op die ze goed kunnen gebruiken bij hun vervolgstudie of beroep.