Actueel Start ontwikkeling leerlijn Mediawijsheid door ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en Dr. Nassau College Penta

Start ontwikkeling leerlijn Mediawijsheid door ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en Dr. Nassau College Penta

We leven tegenwoordig steeds meer in een digitale wereld, waarin iedereen 24/7 met elkaar in contact staat door middel van sociale media. Zo ook op het Dr. Nassau College Penta, een zogenaamde iPadschool. Het thema media leeft enorm op deze school, helaas niet alleen maar in positieve zin. Zoals elke school willen zij onderwerpen als online pesten en sexting met hun leerlingen bespreekbaar maken. Om deze reden hebben het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, de Digital Art Factory (DAF) en Penta de handen ineen geslagen!

Samen hebben het ICO, DAF en Penta een aanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, in het kader van de regeling Cultuureducatie VMBO. In de aanvraag beschrijven de instellingen hun ambitieuze plan: het ontwikkelen van een lesprogramma Mediawijsheid voor de eerste 3 leerjaren van het VMBO. Met deze ‘leerlijn’ willen de instellingen op een positieve manier investeren in een veilig en vertrouwd schoolklimaat. Zij willen dit gaan doen door leerlingen en docenten in aanraking te brengen met de creatieve mogelijkheden die digitale media hen bieden. Daarnaast zal er in de leerlijn ook aandacht besteedt worden aan de verstrekkende invloed van digitale media op het dagelijks leven.

Leerlingen zullen gedurende hun schoolcarrière leren omgaan met verschillende soorten informatie die online te vinden is, met privacy op het internet en met de invloed die media op hun leven heeft. Ze gaan aan de slag met onderwerpen als reclame, hun digitale footprint, sexting en het maken van verstandige online keuzes. Dit doen zij tijdens mentorlessen en door middel van huiswerkopdrachten, maar ook tijdens interactieve workshops gegeven door het ICO en door het bezoeken van een theatervoorstelling van Theater Smoar. Spelenderwijs en interactief zijn sleutelwoorden in deze leerlijn. De onderwerpen en opdrachten sluiten op elkaar aan en nemen toe in complexiteit, gericht op beginners in leerjaar 1, gevorderden in leerjaar 2 en experts in leerjaar 3.

Met de toezegging van het Fonds voor Cultuurparticipatie (ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds) kunnen het ICO, DAF en Penta vanaf nu aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van de ambitieuze plannen. In 2020 zal de doorlopende leerlijn Mediawijsheid volledig uitgerold en ingebed zijn. Het ICO bouwt voort op het pilot project Game On, de succesvolle offline game die leerlingen van Penta vorig jaar al meer leerde op het gebied van online weerbaarheid. De leerlijn is een mooie en belangrijke stap in het ontwikkelen van de tegenwoordig zo essentiële digitale skills, voor zowel leerlingen als docenten. Het ICO en Penta hebben zin in de periode van intensieve samenwerking!