Actueel Scholen blijven gesloten tot 28 april

Scholen blijven gesloten tot 28 april

Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat, vanwege de bestrijding van het corona-virus, de scholen na 6 april in ieder geval nog gesloten blijven tot dinsdag 28 april. Uiteraard betreft dit ook alle locaties van het Dr. Nassau College. Wel is het scholen toegestaan om, met inachtneming van de instructies van het RIVM, noodzakelijke schoolexamens af te nemen.

Dit betekent dat het huidige beleid ten aanzien van afstandsleren en het afnemen van schoolexamens op de verschillende locaties wordt gecontinueerd. U bent daarover vanuit de locaties- indien van toepassing- reeds geïnformeerd of u wordt nog geïnformeerd. Houd ook de website van de leslocatie van uw kind in de gaten. 

Indien het kabinet besluit tot een langer dicht blijven van scholen informeren wij u natuurlijk daarover. Nog steeds blijven de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de overheid van kracht. Wij beleven allemaal een bizarre tijd. Met elkaar proberen wij er het beste van te maken voor de examenleerlingen, voor alle andere leerlingen en onze medewerkers.

Hou elkaar goed in de gaten!

Mede namens alle schoolleidingen,

Marcel Klaverkamp, bestuurder