Actueel Penta organiseert actieve Doe- en voorlichtingsavond voor ouder én kind

Penta organiseert actieve Doe- en voorlichtingsavond voor ouder én kind

Op woensdag 22 november organiseert Dr. Nassau College, locatie Penta, een actieve Doe- en voorlichtingsavond voor ouders en kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Leerlingen volgen diverse theorie- en praktijklessen, terwijl ook ouders deelnemen aan een (inter)actief programma.

Tussen 18.15 en 20.30 uur heet ‘Penta’ toekomstige brugklassers en hun ouders welkom.

Tijdens de Doe- en voorlichtingsavond leren ze de school op een actieve manier kennen. Leerlingen volgen een theorieles, een praktijkles en een les Kunst & Cultuur of Lichamelijke Opvoeding. Voor ouders is er een informatief en (inter)actief programma opgesteld. “Het is voor het eerst dat we het op deze manier organiseren”, legt unitmanager van leerjaar 1, Alinda Koerts uit. “Eerder hadden we een doemiddag voor kinderen en een apart moment voor ouders. Nu kunnen ze gezamenlijk de school ontdekken. De avond is absoluut niet statisch, maar wel informatief. Zowel de kinderen als de ouders gaan echt wat zien en doen.”

Speerpunten

Tijdens de avond leren ouders en kinderen de speerpunten van de school kennen. Zo is Penta een CultuurProfielSchool, waardoor er veel projecten rondom kunst en cultuur worden georganiseerd. Daarnaast heeft de school een ‘Gezonde Schoolkantine’ en een ‘Gezond Schoolplein’, waar leerlingen buiten kunnen leren en spelen. Voor sportliefhebbers zijn er diverse sportactiviteiten en is er de talentrichting Top(sport).

Voor iedereen een leerroute

De school werkt met vijf Vakcolleges voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en deze verder te ontplooien. De kinderen met vmbo gl/tl-advies komen op de mavo terecht. De mavo/havo-klas is er speciaal voor de kinderen die (later) graag naar de havo willen. Voor hen zijn er meerdere doorstroommomenten. Kortom: voor iedereen heeft Penta een geschikte leerroute. “Allemaal voordelen van onze school”, zegt Koerts. “Daarnaast komen de brugklassers hier echt in een warme omgeving terecht. Met een eigen schoolplein, kleine klassen en een docententeam dat gespecialiseerd is in het ‘jonge kind’. We beginnen hier klein, zodat de kinderen niet meteen in het diepe worden gegooid. Tijdens de Doe- en voorlichtingsavond laten we dit graag zien.”

Aanmelden

Aanmelden voor de Doe- en voorlichtingsavond kan tot uiterlijk 21 november door een mail te sturen naar hck@dr.nassaucollege.nl. Vergeet in de aanmeldingsmail niet de voor- en achternaam van uw kind en de naam van de basisschool te noteren, net als de voor- en achternaam van de aanwezige ouder(s). Daarnaast horen we graag de verdere keuzes van uw kind. Hij of zij kan tijdens de Doe- en voorlichtingsavond kiezen uit:

  • Lichamelijke Opvoeding of Kunst & Cultuur
  • Economie en Ondernemen, Horeca, Bakkerij en Recreatie, Techniek of Zorg & Welzijn