Actueel Onderwijs vanaf 2 juni

Onderwijs vanaf 2 juni

Vanaf dinsdag 2 juni a.s. ontvangen alle scholen van het dr. Nassau College een deel van de leerlingen weer graag op school. Via de locatie van uw zoon/dochter ontvangt u nader bericht over wie er naar school komen, wanneer en waarvoor. Namens de gehele schoolleiding informeer ik u over de door ons genomen maatregelen om de heropening van scholen zo goed mogelijk te laten verlopen.

In de scholen is de ontvangst van leerlingen aangepast aan de richtlijnen zoals deze door de Rijksoverheid vorige week bekend zijn gemaakt. Er zijn looproutes aangelegd en in de lokalen is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling en met onze medewerkers. Veelvuldig worden de handen gewassen en worden tafels schoongemaakt. De kantine blijft gesloten en na de activiteit op school gaan leerlingen direct weer naar huis. 

Vorige week hebben wij bij u geïnventariseerd over het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer. Deze aantallen zijn doorgegeven aan de regionale openbaar vervoersbedrijven; zij regelen het vervoer, niet de school. De informatie over het vervoer zullen wij u later toezenden. Op dit moment hebben wij nog niets van de OV bedrijven vernomen. 

Wij zijn  verheugd dat er vanaf 2 juni weer persoonlijk contact mogelijk is met onze leerlingen; niet allemaal tegelijk, maar in groepjes de komende weken tot aan de zomervakantie. Wij benadrukken dat voorzichtigheid geboden blijft!

  •        Leerlingen die zich ziek voelen, verkouden zijn en/of koorts hebben blijven thuis (uiteraard medewerkers ook).
  •        Leerlingen bij wie thuis in het gezin familieleden deze klachten hebben blijven thuis.
  •        Wij nemen de hygiënemaatregelen in acht en verwachten dat onze leerlingen dat ook doen.

Wij realiseren ons dat een "terug naar de tijd van vóór de Coronacrisis" waarschijnlijk niet meer aan de orde is, maar op deze manier kunnen wel een start maken met een nieuwe realiteit.

Met vriendelijke groet,
Marcel Klaverkamp