Actueel Notulen MR vergadering 29 oktober 2020

Notulen MR vergadering 29 oktober 2020

Op 29 oktober heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. De notulen van de MR vergadering staan nu online.