Actueel Notulen MR vergadering 27 september

Notulen MR vergadering 27 september

Vorige week heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. De notulen van de MR vergadering staan nu online.

Bron beeldmateriaal: Adobe Stock