Actueel Notulen MR vergadering 24 september 2020

Notulen MR vergadering 24 september 2020

Op 24 september heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. De notulen van de MR vergadering staan nu online.

Bron beeldmateriaal: Adobe Stock