Actueel Locatie Quintus loopt warm voor goede doelen

Locatie Quintus loopt warm voor goede doelen

“We vonden het moeilijk om te kiezen. Beide organisaties zijn onafhankelijk en onpartijdig en komen op voor alle mensen in de wereld die in nood verkeren.” Het Dr. Nassau College heeft ervoor gekozen om voor zowel de organisatie Artsen zonder Grenzen als  voor het Rode Kruis geld op te halen. “Het startschot geef ik op 8 december als wij de sponsorloop rond de school organiseren en de twee cheques zullen op 18 december na de Fancy Fair overhandigd worden”, geeft Albert Noord, directeur van locatie Quintus, aan.

De leerlingen hebben 10 dagen de tijd om geld op te halen voor deze twee goede doelen. De sponsorloop van 8 december van 13.00 – 14.00 uur is een activiteit voor alle leerlingen en medewerkers van locatie Quintus en wordt rond de school gehouden. De loop wordt opgeluisterd met een DJ en er is informatie over de organisaties.
Op de ochtend van 18 december zullen de eerste fase leerlingen een gezellige Fancy Fair organiseren en krijgen de tweede fase leerlingen lezingen die betrekking hebben op de doelstellingen van deze twee goede doelen.

“We hopen dat wij op deze manier een steentje bijdragen aan de wereld om ons heen”, geeft Noord aan. “Onze school leidt leerlingen op tot wereldburgers. Wij zijn een school waarin we de leerlingen de kans geven om hun talenten te laten zien in een inspirerende omgeving. Daar draagt deze actie zeker aan bij.”