Actueel Interview met docent Gerhard Koning over Gepersonaliseerd Onderwijs

Interview met docent Gerhard Koning over Gepersonaliseerd Onderwijs

“De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt van medewerkers dat zij zich blijvend kunnen en willen ontwikkelen”

Gerhard Koning is docent op locatie Penta van het Dr. Nassau College. Hij doet in het kader van zijn masterstudie “Leren & Innoveren” onderzoek naar de mogelijkheden om meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken in het Vakcollege. Het Vakcollegeteam van het Dr. Nassau College Penta kiest er mede onder zijn leiding voor om geen gebruik te maken van bestaande systemen, en om een eigen systeem voor meer gepersonaliseerd onderwijs te ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met de doelgroep. Het uiteindelijke systeem moet goed aansluiten bij de leerbehoefte van leerlingen basis en kader in het vmbo.

“De arbeidsmarkt waar onze leerlingen in terecht komen is sterk aan het veranderen”, vertelt Gerhard. “De inschatting is dat onze huidige leerlingen in hun werkzame leven zo’n zeven of acht keer van baan zullen moeten wisselen omdat banen verdwijnen door technologische ontwikkelingen of als gevolg van arbeidsverplaatsing naar lage lonenlanden. De toekomstige arbeidsmarkt vraagt van medewerkers dat zij zich blijvend kunnen en willen ontwikkelen.”

“Belangrijk hierin is dat leerlingen zicht krijgen op hun leerproces en weten hoe ze daarop verder kunnen bouwen. Dat doen onze leerlingen op dit moment nog niet genoeg en dat is dus de stap die we moeten maken. Bovendien, als je zicht krijgt op je eigen leervoorkeuren en bijbehorende -strategieën gaat het leren je gewoon makkelijker af. In de oude situatie werd vrijwel alles voor je bepaald door docenten. De toekomst is dat leerlingen juist zelf weten hoe ze iets het beste kunnen aanpakken en dat ze zelf hierin keuzes kunnen maken.”

“In het onderwijs aan basis- en kaderleerlingen is de relatie docent/leerling erg belangrijk, dit sluit erg goed aan bij de ontwikkeling naar meer gepersonaliseerd leren. Ook ons praktijkonderwijs is al sterk afgestemd op het individu. Dit proces start dan ook vanuit de theoretische vakken, waarna we over kunnen gaan tot een samenklontering. Onze leerlingen hebben baat bij structuur, daar ligt een uitdaging om de zelfstandigheid zodanig te kaderen dat er voldoende structuur overblijft, en dat er tegelijkertijd eigenaarschap ontstaat bij de leerling. Dat proces willen we de ruimte geven, voor zowel leerling als docent.”

“Want gepersonaliseerd leren is niet alleen nieuw voor onze leerlingen. Ook onze docenten moeten ontdekken hoe zij gepersonaliseerd leren mogelijk kunnen maken. Bij de start van het proces hebben docenten in kaart gebracht op welke manier zij al gepersonaliseerd onderwijs geven. Daarna hebben ze voor zichzelf ontwikkeldoelen geformuleerd. De eerste ervaringen hebben we inmiddels gedeeld in een terugkoppelmiddag  genaamd “Op de zeepkist”.

“Iedere docent ontwikkelt zich in dit proces op zijn eigen manier, sommige docenten lopen heel hard en anderen wat minder. Het lijkt wat dat betreft op hoe het werkt in een klas en hoe groepsprocessen zich voltrekken. Ik ben blij dat het proces loopt zoals het loopt. Door zelf dit leerproces door te maken, kunnen wij hier in de toekomst onze begeleiding op aanpassen. We begrijpen het, we hebben het zelf ook ervaren. Je zou het ‘Personalised Learning by Personalised Learning’ kunnen noemen. ”

“We staan in de beginfase, het team is zich bewust van wat er van onze leerlingen verlangd wordt op de arbeidsmarkt en we willen hen alle instrumenten meegeven die ze nodig hebben in hun leven als vakmensen. Ons speerpunt hierbij is dat we werken vanuit betrokkenheid en voorzichtig zoeken naar de mate van eigenaarschap die onze leerlingen aankunnen.”