Actueel Internationale Schakelklas Dr. Nassau College ontvangt Gouden Kantine-schaal

Internationale Schakelklas Dr. Nassau College ontvangt Gouden Kantine-schaal

De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum verdiend. Met deze schaal kan de ISK  laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend.  De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk. Op 14 maart zal de heer Henk Nijmeijer, Statenlid voor Groen Links, de schaal uitreiken aan de school.

Het Dr. Nassau College wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Een omgeving waarin gezond eten gemakkelijk beschikbaar is, draagt daaraan bij. Daarom is er een gezonde kantine, Johanna's, ingericht met een gezonde uitstraling en een gezond aanbod uit de Schijf van Vijf. In de burgerschapslessen leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Hierbij wordt gewerkt volgens de nieuwe, verbeterde Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum in opdracht van het ministerie van VWS. Zo wordt de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Om een Gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt Johanna's kantine groente en fruit aan en bestaat minstens tachtig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. Daarnaast is er bewust voor gekozen geen snoep- of drankautomaten in de school te plaatsen. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

Het Dr. Nassau College is er trots op dat het Voedingscentrum voor de ISK-kantine het predicaat 'Gouden kantine' heeft afgegeven. Op dinsdag 14 maart 2017 zal de heer Henk Nijmeijer, Statenlid voor Groen Links, de bijbehorende Gouden Schoolkantine Schaal uitreiken aan de school. De leerlingen zullen dan worden getrakteerd op een gezonde snack en de medewerkers die de gezonde kantine hebben gerealiseerd, zullen in het zonnetje worden gezet.