Actueel Informatie voor eindexamenkandidaten

Informatie voor eindexamenkandidaten

Beste ouders/leerlingen en collega's,

Zojuist heeft het ministerie van OCW  informatie voor de leerlingen van de eindexamenklassen bekend gemaakt. De schoolexamens (toetsen uit het PTA) voor alle afdelingen van de examenklassen mogen doorgaan.

De praktijkexamens en digitale examens van het vmbo gaan vanaf 30 maart door. Of het Centraal Examen vanaf 7 mei door zal gaan wordt uiterlijk 6 april door het ministerie bekend gemaakt. Wat dit betekent voor de laatste fase van de schoolexamens (toetsen uit het PTA) maken wij zo spoedig mogelijk aan de ouders, leerlingen en collega's bekend. Het wachten is op instructies vanuit het ministerie en de VO Raad.

Nogmaals dit betreft alleen de leerlingen van de examenklassen!

Marcel Klaverkamp, bestuurder dr. Nassau College