Actueel Gepersonaliseerd onderwijs op het Dr. Nassau College

Gepersonaliseerd onderwijs op het Dr. Nassau College

Welk onderwijssysteem voorziet leerlingen zo optimaal mogelijk in hun leerbehoeften? Hoe kan  je binnen je onderwijs meer tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen, interesses en meervoudige intelligenties van leerlingen? Hoe geef je leerlingen meer ruimte zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen?

Naar onder andere deze vragen heeft Richard Gerding, vestigingsmanager van Dr. Nassau College Noord Drenthe, samen met zijn team het afgelopen jaar onderzoek gedaan. ´Het huidige onderwijssysteem is gericht op de gemiddelde leerling. De gemiddelde leerling bestaat echter niet.  Wij geloven dat elke leerling uniek is; hij leert op zijn eigen manier, niveau en tempo en dit is ook per vak verschillend. Om leerlingen gelijke kansen te geven, moet je ongelijk onderwijs aanbieden,´ aldus Richard Gerding. Dit heeft ertoe geleid dat in het schooljaar 2016-2017 het Dr. Nassau College is begonnen met gepersonaliseerd onderwijs in het gehele eerste leerjaar. Leerlingen krijgen hier de kans hun eigen leerroute te bepalen, afgestemd op hun eigen persoonlijke leerbehoeften. Ze worden uitgedaagd en gestimuleerd bij vakken waar ze goed in zijn en krijgen extra begeleiding en tijd bij vakken die ze moeilijk vinden. Richard Gerding: ‘Leerlingen worden op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces, ze zijn gemotiveerder en meer betrokken. Ze worden hierdoor zelfstandiger, leren goed te plannen, te reflecteren en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Kortom, allemaal eigenschappen die niet alleen tijdens de middelbareschooltijd, maar ook in de toekomst onmisbaar zijn.’

Inmiddels is het Dr. Nassau College in Norg een half jaar bezig met gepersonaliseerd onderwijs. Alle betrokkenen zijn erg tevreden over het gepersonaliseerd leren, waarbij de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling centraal staan. Leerlingen vinden het erg fijn dat ze op hun eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen doorwerken. Ook ouders zijn erg positief. Zo gaf een ouder aan dat haar kind niet leert voor een cijfer, maar werkt en leert om daarvan te groeien met het oog op eigen persoonlijke doelen. Ook ervaart zij geen discussies meer aan de keukentafel over cijfers. Wel voeren ze thuis gesprekken over de ontwikkeling en persoonlijke doelen. Naast deze positieve geluiden van ouders en leerlingen, zijn de docenten ook erg te spreken over gepersonaliseerd onderwijs. Deze nieuwe manier van onderwijs geven, haalt wel degelijk het maximale resultaat uit de leerlingen. ‘Leerlingen komen met uitdagende opdrachten in aanraking. Zo leren zij in de brugklas bijvoorbeeld al een betoog te schrijven, waarbij ze door middel van het Portal en de leeractiviteiten de juiste stappen doorlopen. Ik ben dan ook aangenaam verrast met de resultaten en het extreem hoge niveau dat nu al zichtbaar is in de brugklas,’ aldus een docent Nederlands.   

De invoering van gepersonaliseerd onderwijs in Norg is niet onopgemerkt gebleven. Zo is de school inmiddels door verschillende andere scholen inmiddels bezocht. Ook is er vanuit Leerling 2020 (http://leerling2020.nl/leerlabs/als-leerling-eigen-rooster-bepalen-drenthe/) en vanuit Ons onderwijs 2032 een stuk geschreven. (http://onsonderwijs2032.nl/dt_location/dr-nassau-college/) Via de volgende link is een video te zien met daarin tekst en uitleg over GO; https://www.youtube.com/watch?v=xBdJIy4Myfw