Actueel Forse toename volledig Engelstalig hoger onderwijs in Nederland, Dr. Nassau College biedt met Cambridgeprogramma een goede voorbereiding

Forse toename volledig Engelstalig hoger onderwijs in Nederland, Dr. Nassau College biedt met Cambridgeprogramma een goede voorbereiding

Dat de Engelse taal de belangrijkste moderne vreemde taal wordt gevonden wordt blijkt wel uit het feit dat Engels een van de drie kernvakken is in het voortgezet onderwijs. Steeds vaker kiezen studenten ervoor om een deel van de studie in het buitenland te volgen. Bovendien bieden Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen in toenemende mate Engelstalige bachelor- en masterprogramma’s aan. Leerlingen kunnen op het Dr. Nassau College in Assen, Beilen, Gieten en Norg het Cambridgeprogramma volgen. Hiermee bereiden zij zich voor op de Cambridge English-examens die volledig onder verantwoordelijkheid staan van The British Council en de Universiteit van Cambridge.

Studeren in het buitenland

“Een paar jaar geleden zijn we gestart met het aanbieden van Cambridge English. We merkten dat steeds meer leerlingen het voornemen hadden om hun bachelor- of masterstudie deels of geheel in het buitenland te volgen. Het Cambridge certificaat is dan vaak een voorwaarde om te kunnen instromen. De resultaten waren vanaf het begin boven verwachting. De examenresultaten zijn uitstekend en we zien bovendien dat steeds meer leerlingen zich opgeven voor het Cambridge- programma”, aldus Albert Noord, directeur van de havo/vwo locatie van het Dr. Nassau College in Assen.

Studies in Nederland vaker Engelstalig

Zijn collega, Annalies Mulder, directeur regiovestigingen van het Dr. Nassau College, vult aan: “Inmiddels zien we dat Engels in toenemende mate de voertaal wordt in het Nederlandse hoger onderwijs. Onlangs bleek uit onderzoek door De Volkskrant dat dit geldt voor meer dan 70% van de masteropleidingen in Nederland en ook bij bacheloropleidingen groeit het aantal Engelstalige studies snel. Een uitstekende beheersing van de Engelse taal is daarmee niet meer alleen belangrijk voor de leerlingen die internationale ambities hebben. Ook leerlingen die in Nederland willen studeren dienen een goede kennis van de Engelse taal te hebben.”