Actueel Dr. Nassau College Quintus werkt samen met ouders aan een gezonde school

Dr. Nassau College Quintus werkt samen met ouders aan een gezonde school

Locatie Quintus van het Dr. Nassau College heeft het voornemen om één of meerdere vignetten in het kader van de "Gezonde school" te halen. De school heeft samen met ouders een aantal uitgangspunten geformuleerd die als basis dienen voor de wijze waarop de school de komende tijd aan de slag gaat met dit onderwerp.

De uitgangspunten die de ouders en de school hebben gekozen zijn:

  • Gezond gedrag kun je leren
  • Gezonde leerlingen presteren beter
  • Een gezonde leeromgeving draagt bij aan de sociale gemeenschap waar talenten ontwikkeld kunnen worden

Het thema gezonde school omvat de thema's: voeding, bewegen en sport, welbevinden, roken, alcohol- en drugspreventie, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, binnenmilieu en mediawijsheid. De school begint met het thema voeding en inmiddels is dit thema structureel ingebouwd in het lesprogramma. Alle leerlingen krijgen les over gezonde voeding. De website www.voedingscentrum.nl heeft lesmateriaal waar de docenten burgerschap in klas 1 mee werken. Ook bij vakken als biologie wordt nadrukkelijk over voeding gesproken.