Actueel Dr. Nassau College en Drenthe College geven tijdens conferentie extra impuls aan het nieuwe beroepsonderwijs

Dr. Nassau College en Drenthe College geven tijdens conferentie extra impuls aan het nieuwe beroepsonderwijs

Op donderdag 19 januari jongstleden hebben het Dr. Nassau College en het Drenthe College tijdens de conferentie “Samen Werken” een extra impuls gegeven aan het nieuwe beroepsonderwijs. Tijdens de conferentie gingen schoolbestuurders met elkaar en met studenten in gesprek over de toekomst van het beroepsonderwijs en konden aanwezigen zich verdiepen in een aantal aansluitingsthema’s.  

Leerlingen van het Dr. Nassau College en studenten van het Drenthe College vertelden over de toegevoegde waarde van de nauwe samenwerking tussen de twee scholen en zij kregen bovendien gelegenheid om bestuurders vragen te stellen over hun visie op de toekomst van het beroepsonderwijs.

Kees Vreugdenhil is bestuurder van het Dr. Nassau College met vestigingen in Assen, Beilen, Gieten en Norg. Hij is zeer tevreden met de wijze waarop de samenwerking tussen zijn school en het Drenthe College zijn vorm heeft gekregen. “Op deze manier bieden wij onze leerlingen maximale mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Ik ben trots als ik onze oud-leerlingen op deze conferentie hoor vertellen hoe ze hun plek in het mbo inmiddels hebben gevonden en dat zij daar succesvol zijn!”

De conferentie is onderdeel van een serie bijeenkomsten waarbij mbo’s en vmbo’s in een regio in Nederland vertellen over de wijze waarop zij de krachten (willen) bundelen om toekomstbestendig beroepsonderwijs te realiseren.