Actueel Dr. Nassau College Beilen organiseert vakoverstijgende themaweek rond "Die Welle"

Dr. Nassau College Beilen organiseert vakoverstijgende themaweek rond "Die Welle"

Kunst en cultuur, taalonderwijs, geschiedenis, maar ook de positie van het individu in de groep, het passeert allemaal de revue tijdens de themaweek die het Dr. Nassau College in Beilen in de week van 14 april tot  en met 22 april organiseert voor zijn derdeklassers. De themaweek is opgebouwd rond de film “Die Welle” uit 2008. De film is gebaseerd op een sociaal-psychologisch experiment door een Amerikaanse docent in de jaren ’60 uit de vorige eeuw. 

De docent bedacht het experiment omdat zijn studenten onmogelijk begrip konden opbrengen voor de mensen die zich in de periode voorafgaand aan de tweede wereldoorlog hadden aangesloten bij de fascistische beweging van Hitler. Hij wilde aantonen hoe eenvoudig het is om in korte tijd een grote groep mensen aan strikte groepscodes te onderwerpen en om anderen te motiveren om zich bij de groep aan te sluiten. Hij richtte een beweging op die hij “De Derde Golf noemde. Zwoltijn experiment was zo succesvol dat het al na een paar dagen moest worden beëindigd omdat het uit de hand dreigde te lopen.  

Vestigingsmanager Katja Woltjes vindt het belangrijk dat jongeren leren om te vertrouwen op hun eigen normen en waarden. “De studenten uit het jaren ’60 experiment waren heel gewone jonge mensen die zich niet konden voorstellen ooit onderdeel te worden van een fascistische beweging. Desondanks bleken zij zo gevoelig voor groepsdruk dat zij hun eigenheid verloren. Leren van het verleden gaat niet enkel over het veroordelen van gebeurtenissen, het gaat erom dat we ons realiseren dat dingen heel erg uit de hand kunnen lopen als we vergeten wie we zijn en waar we voor staan. Dat is wat we met deze themaweek willen overbrengen op onze leerlingen. Denk kritisch en blijf onder alle omstandigheden jezelf!”

De leerlingen van het Dr. Nassau College bekijken deze week niet alleen de film. Ze verdiepen zich in het Naziregime en de Jodenvervolging, ze gaan op excursie naar het Duitse Kamp Esterwegen en ze schijven een gedicht of een essay over empathie.