Actueel Digitaal toetsen op afstand

Digitaal toetsen op afstand

In deze corona-tijd zijn wij allen gedwongen om creatieve oplossingen te bedenken voor situaties die ineens anders zijn dan in voorgaande jaren. Zo hebben wij het gebruik van digitale toetsen op afstand moeten invoeren, ook voor toetsen van het schoolexamen. Daarover was in ons toetsbeleid en examenreglement niets opgenomen.Met instemming van de medezeggenschapsraad is een addendum tot stand gekomen over het gebruik van digitale toetsen op afstand die aan de hierboven genoemde reglementen is toegevoegd. Dit addendum is hier terug te vinden en op de algemene website van het Dr. Nassau College en de locatiewebsites bij documenten/downloads.