Actueel De school is gesloten, hoe nu verder?

De school is gesloten, hoe nu verder?

Beste leerlingen en ouders,

We bevinden ons in een bijzondere situatie waarin we op een cruciaal moment in het jaar – slechts een paar weken voor het eindexamen – de school moeten sluiten om daarmee de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Met dit bericht informeren wij je/u over hoe nu verder.

Lessen op afstand

Gelukkig is het mogelijk om lessen op afstand te geven. De komende dagen gebruiken we om alles in gereedheid te brengen en vanaf donderdag 19 maart  gaan de lessen op afstand van start. Nadere informatie en instructies volgen. Sommige leerlingen hebben nog boeken op school liggen. Zij krijgen nog de mogelijkheid om hun boeken van school te halen (informatie hierover komt vanuit de eigen locatie).

Wat betekent dit voor het examen?

We hebben speciale zorg voor onze eindexamenkandidaten. Nog niet het hele schoolexamen is afgerond en natuurlijk is er de voorbereiding op het centraal eindexamen. Op de website van de Rijksoverheid staat te lezen:

“Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat wij tot nader order ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.”

We verwachten in de loop van de week meer duidelijkheid te krijgen over de examens. Wij zullen jou/u hier dan ook zo snel als mogelijk over informeren.

Opvang voor leerlingen met ouders in vitale beroepen

De overheid heeft ons gevraagd om opvang te organiseren voor leerlingen met ouders die in vitale beroepen werken. Welke beroepen dat zijn wordt vastgesteld door de overheid. Wij bieden opvang aan leerlingen die niet alleen thuis kunnen zijn en waarvan beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen met ingang van woensdag 18 maart. De opvang wordt geregeld op doordeweekse dagen van 9.00-13.00 uur op een nader te bepalen centrale locatie. Ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen dit voor dinsdag 17 maart om 12.00 uur doorgeven door een e-mail te sturen naar Judith Bordewijk, opvang@dr.nassaucollege.nl. Geeft u in de mail aan:

  • Uw naam
  • De namen van de leerlingen die het betreft
  • De leslocatie(s) van uw kinderen

Contact met de school

Indien nodig kun je/kunt u per mail contact opnemen met de locaties. Op de website van de locaties is vermeld hoe de school bereikt kan worden.

Tot slot, dit is voor ons allemaal een ingewikkelde situatie die veel van ons allen vergt. Pas goed op elkaar en op jezelf.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens alle locatieleidingen,

Marcel Klaverkamp, bestuurder