Actueel Column: Warm

Column: Warm

Wanneer je de voorjaarsvakantie op een tropisch eiland als Curaçao mag slijten, dan heb je maar een rijk leven denk ik zo. Andere gedachten dan het wel of niet bestellen van een koud drankje en het nu of straks voor een vierde keer insmeren met factor 50 zouden niet aan de oppervlakte hoeven komen, toch? Niets is minder waar, want zelfs met de voetjes in het zand gaan mijn gedachten terug naar de week vol reuring die aan deze vakantie voorafging.

Toen ik een scholing bijwoonde van Kunskapsskolan vertelden de trainers over de positieve ervaringen van ouders bij de vele scholen die gepersonaliseerd leren hebben ingevoerd. Natuurlijk ook kritische geluiden, ouders die het vanuit een andere overtuiging bekijken en knelpunten in het systeem. Ik vroeg naar de hoeveelheid informatie die scholen gaven richting ouders, maar die aanpak bleek divers. Ofwel, maak daarin jullie eigen beslissingen.

Laat me eerlijk zijn. Tijdens de informatieavond op het Dr. Nassau College Aa en Hunze kreeg ik het best even warm! Bij aanvang al, omdat de betrokkenheid zo groot was dat men in grote getale was gekomen. Heel erg prettig om zoveel ouders te zien die oprechte  interesse in het onderwijs van hun kinderen tonen. Van schrik vergat ik mezelf voor te stellen en begon ik mijn introductie over onze visie ‘Link je kennis’ en sloeg ik een brug richting het Learning Portal van Kunskapsskolan.

Daar waar het hart vol van is, stroomt de mond van over zegt men. Een passend spreekwoord bij zowel Marjolein van der Horst van Kunskapsskolan die uitgenodigd was om te komen spreken, alsook voor mij. Het was voor mij dan ook best even schakelen toen er na mijn lyrische verhaal kritische geluiden uit het publiek kwamen.

Terwijl ik zo goed mogelijk luister naar de opmerkingen schieten er op zo’n moment duizenden gedachten door mijn hoofd. Welke reactie van mij is nu gepast? Reageer ik gevoelsmatig of breng ik feiten? Vind ik dat deze opmerking te ver gaat en zeg ik hier iets van? Kan ik nu een grap maken of valt dat dan verkeerd? Zoekend naar de juiste keuzes heb ik geprobeerd om samen met mijn collega’s uit te dragen waar wij voor staan: Link je kennis. Wij vinden dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn of haar talenten maximaal te ontplooien en gepersonaliseerd leren hoort daarbij. Laat mij als docent toch alstublieft steeds minder aan een groep van 30 leerlingen een klassikale instructie geven waarbij de minderheid op dat moment toe is aan juist dat stukje theorie. Laat me het alstublieft vaker dan eens vertellen aan een clubje kinderen waar mijn uitleg naadloos aansluit bij hun behoefte. En sta het alstublieft toe dat ik middels dit schrijven, middels het oprichten van een klankbordgroep bestaande uit betrokken ouders en middels het blijven informeren  rondom vernieuwing binnen ons onderwijs een ieder nog warmer krijg voor onze ideeën en voor onze missie: leerlingen uitdagen om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen en succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.

Wanneer ik dit bovenstaande verhaal aan het schrijven ben beginnen mijn wangen alweer te gloeien. Mijn motivatie stijgt met ieder woord dat ik toevoeg. Dat kan met mijn eindeloze gedrevenheid te maken hebben, maar wellicht spelen de Curaçaose temperaturen hierbij ook een rol.  Een ding staat vast: met heel veel passie zijn wij in Gieten bezig om ons onderwijs zo mooi en passend mogelijk te maken!