Actueel Beroepenvoorlichting voor vwo'ers & havisten in Assen

Beroepenvoorlichting voor vwo'ers & havisten in Assen

Scholengemeenschap Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College organiseren op 22 maart a.s. een beroepenvoorlichting voor leerlingen. Deze voorlichting wordt  alweer voor de twaalfde keer georganiseerd in samenwerking met Rotary Assen Noord.

De voorlichting staat in het kader van de keuze voor een vervolgopleiding voor de tweede fase havo- en vwo-leerlingen. Door het bezoeken van Open Dagen en meeloopdagen krijgen leerlingen wel een aardig beeld van een studie, maar veel moeilijker is het om een beeld te krijgen van een beroep.

Ongeveer vijftig beroepsbeoefenaars zijn door de Rotaryclub Assen Noord bereid gevonden om een voorlichting te geven aan 370 leerlingen. Tijdens deze avond vertellen de beroepsbeoefenaars alles over het werk dat ze doen. Zo krijgen leerlingen een unieke mogelijkheid om er achter te komen hoe een werkdag van een (dieren)arts, fysiotherapeut, apotheker, psycholoog, bouwkundige … enz. eruit ziet. Dit jaar wordt ook voorlichting gegeven over relatief nieuwe beroepen zoals webdesign, video-/filmproducent en dronepiloot. Via een lesbrief bereiden beide scholen de leerlingen voor op deze beroepenvoorlichting.

Op donderdag 22 maart a.s. wordt de beroepenvoorlichting gehouden op locatie Quintus van het Dr. Nassau College aan de Groen van Prinstererlaan 98 in Assen. De beroepsbeoefenaars houden twee keer een voorlichting.

  • 1e ronde van 19.15 – 20.00 uur
  • 2e ronde van 20.15 – 21.00 uur