Actueel Basisschoolleerlingen beleven 'Back to the Future' op het Dr. Nassau College Gieten

Basisschoolleerlingen beleven 'Back to the Future' op het Dr. Nassau College Gieten

Het Dr. Nassau College Gieten organiseert elk jaar zogenoemde Doemiddagen waarop basisschoolleerlingen kunnen ervaren hoe deze school het ‘linken van kennis’ tot het hart van haar onderwijs heeft gemaakt. Afgelopen dinsdag was het echter wel een heel bijzondere Doemiddag toen 194 achtstegroepers zich bogen over de vraag wat in de tijdcapsule 2016 zou moeten zitten die in de toekomst van het jaar 2020 onder het puin van het huidige schoolgebouw gevonden zou kunnen worden. Alle creatieve resultaten van deze blik op de ‘Back to the Future’ werden vervolgens in de krochten van het oude schoolgebouw begraven. Nu maar afwachten hoe goed de voorspellingen zijn die de brugklasleerlingen in spe deden.

Doemiddagen zijn een middel dat het Dr. Nassau College graag inzet als mogelijkheid voor schoolkiezers om zich een goed beeld te vormen van de school waarop zij misschien de opleiding willen volgen die hun toekomst zal bepalen. Omdat iets ervaren de beste manier is om dat beeld te krijgen, worden de leerlingen aan het werk gezet op een ‘schooleigen’ manier. Het thema dit jaar was alle kennis die de kinderen hebben te ‘linken’ en gezamenlijk invulling te geven aan een mogelijke toekomst. De opdracht ‘Back to the future’ liet hen zich inleven in de situatie dat in het puin van de afgebroken school over vier jaar een buis gevonden zou worden, afkomstig uit 2016. De leerlingen wierpen zich in teams enthousiast op de beantwoording van vragen als: Wat zit er in die buis? Hoe ziet de wereld er over vier jaar uit? Vervolgens gingen de teams hun eigen buis vullen met hun ideeën over hun toekomst en werden ze allemaal op de foto gezet voor de filmposter die een plekje kreeg in de tijdcapsule. Daarna werden de buizen ‘ter aarde’ besteld.

Op de open dag op 28 januari kunnen de leerlingen ook zelf een exemplaar van de filmposter ophalen, zodat ze deze ‘herinnering aan de toekomst’ mee naar huis kunnen nemen.

Hoe de toekomst van de school en de kinderen er werkelijk uit zal zien, zal in 2020 moeten blijken, maar dat er alvast een enthousiaste start mee is gemaakt, is zeker. Het fotoverslag van de middag dat ook te zien is via http://gieten.nassaucollege.nl/foto-en-video/doemiddag-back-future vormt daar het overtuigende bewijs van.