Actueel Agenda MR vergadering 8 november

Agenda MR vergadering 8 november

Op 8 november vergadert de MR. De agenda vindt u in dit bericht.

AGENDA:
1    Opening
2       Mededelingen/info/ aanvullingen, wijzigingen agenda
        * Mededelingen van het College van Bestuur
        * Ingekomen stukken
3    Notulen MR-vergadering van donderdag 27 september 2018
4    Beilen             
    01 Haalbaarheidsonderzoek         MR AB art. 25
         Intentieverklaring Nieuwbouw
    02 Gevolgen Personeel             MR IB  art. 24
5    Management Statuut            MR IB  art. 24
6    Informatieve punten
    01 Financiële rapportage januari t/m augustus
    02 Formatie 2018-2019; Definitief
    03 Professioneel Statuut, handreiking
7    Rondvraag
8    Sluiting