Actueel Agenda MR vergadering 13 december 2018

Agenda MR vergadering 13 december 2018

Op 13 december vergadert de MR. De agenda vind je hier.
 

AGENDA:

1          Opening
2          Mededelingen/info/ aanvullingen, wijzigingen agenda
            * Mededelingen van het College van Bestuur
            * Ingekomen stukken
3          Notulen MR-vergadering van donderdag 8 november 2018
4          Bevordering Vwo4 naar Havo5 - MR IB art. 24
5          Antipestprotocol 2019-2021 - MR IB art. 24
6          Device miv schooljaar 2019-2020 - MR IB art. 24
7          Bevorderingsnormen GO miv schooljaar 2018-2019 - MR IB art. 24
8          Profielkeuzeformulier havo en vwo - MR IB art. 24
9          Begroting 2019 - MR AB art. 25
10         Meerjarenperspectief 2020-2024 -   MR AB art. 25
11         Dovoc Samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 januari 2019 - MR AB art. 25
12        01  Doorstroom GO->Penta  GO-> Quintus - Informatief
            02  Functiemix LC / LD functies - Informatief
            03  Reglement alcohol, roken, drugs 2019-2021 - Informatief
            04  SWV Jaarverslag 2017-2018 - Informatief
            05  SWV Jaarplan 2018-2019 - Informatief
13        Rondvraag
14        Sluiting